MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych na stronach serwisu materiałów zabronione.
<<<  w razie problemów  
START CENNIK MATEMATYKA ULUBIONE KONTAKT
Teoria Testy Zadania Wzorce Pomoce Egzaminy
← Cofnij Przejdź dalej → Kartka 1 Kartka 2 Kartka 3 Kartka 4 Kartka 5 Kartka 6 Kartka 7 Kartka 8 Do góry © Copyright by ewwwe 2011

Geometria analityczna - płaska (na płaszczyźnie).

  1. Główne układy współrzędnych płaszczyzny (kartezjański, biegunowy), przesunięcie oraz obrót układu współrzędnych.
  2. Prosta na płaszczyźnie - kierunkowa, ogólna, odcinkowa, wyznacznikowa, parametryczna, kanoniczna, wektorowa, dwupunktowa, normalna, biegunowa; odległość punktu od prostej, kąt między prostymi, równanie dwusiecznych.
  3. Podstawowe krzywe stopnia drugiego - równanie ogólne, równanie biegunowe, powierzchnia stożkowa.
  4. Niezmienniki (wyróżniki) równania ogólnego, klasyfikacja krzywych stożkowych, podstawowe przekształcenia wzorów.
  5. Okrąg - równanie: kanoniczne, ogólne, parametryczne, biegunowe; styczna do okręgu.
  6. Elipsa - równanie: kanoniczne, ogólne, parametryczne, biegunowe, wierzchołkowe; styczna do elipsy, mimośród, ogniska, kierownice, wierzchołki.
  7. Hiperbola - równanie: kanoniczne, ogólne, parametryczne, biegunowe, wierzchołkowe; styczna do hiperboli, mimośród, ogniska, kierownice, wierzchołki, asymptoty.
  8. Parabola - równanie: kanoniczne, ogólne, parametryczne, biegunowe, wierzchołkowe; styczna do paraboli, mimośród, ognisko, kierownica, wierzchołki, oś symetrii.
Teoria Teoria Teoria Teoria Teoria Teoria Teoria Teoria