MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych na stronach serwisu materiałów zabronione.
<<<  w razie problemów  
START CENNIK MATEMATYKA ULUBIONE KONTAKT
Teoria Testy Zadania Wzorce Pomoce Egzaminy
← Cofnij Przejdź dalej → Start Cennik Matematyka Ulubione Kontakt Do góry ↑ © Copyright by ewwwe 2011
Matematyka zadania - rysunek

Pomoce


Przydatne dodatki dla młodszych uczniów matematyki

- definicje, schematy oraz przykłady z wybranych lekcji.

Lp. Numer tematu Zakres materiału obejmującego wybrany temat z matematyki
1. Pomoc nr 1 PODSTAWY: kolejność wykonywania działań matematycznych (nawiasy, potęgi i pierwiastki, mnożenie i dzielenie w kolejności występowania, dodawanie i odejmowanie), znaki w działaniach matematycznych, opuszczanie nawiasów oraz wzory skróconego mnożenia (poziom gimnazjum), ułamki (mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie).
2. Pomoc nr 2 Przekształcanie wzorów - 5 punktów (krok po kroku - poziom gimnazjum).
3. Pomoc nr 3 Pierwiastki - 3 metody obliczania prostych pierwiastków (przykłady krok po kroku) oraz podsumowanie 4 przykładów.
4. Pomoc nr 4 Procenty - przypomnienie podstawowych własności oraz zasad rozwiązywania zadań procentowych (zamiana procentów na liczby i odwrotnie, procent z liczby), układanie wzorów i proporcji procentowych, punkty procentowe, ceny (brutto, netto, VAT).
5. Pomoc nr 5 Układy współrzędnych kartezjańskich - prostokątny układ współrzędnych, podstawowe pojęcia i oznaczenia, punkty w układzie współrzędnych, wektory swobodne oraz w układzie współrzędnych, długość odcinka, środek odcinka, dodawanie wektorów.
6. Pomoc nr 6 Układy równań liniowych - opis postępowania przy rozwiązywaniu układów równań liniowych (przykłady krok po kroku - poziom gimnazjum), metoda podstawiania oraz przeciwnych współczynników, rodzaje układów równań liniowych (układ: zgodny, oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny).
7. Pomoc nr 7 Zadania z treścią - matematyczny zapis treści matematycznych (wskazówki do zadań tekstowych, przykłady, zadania).
8. Pomoc nr 8 Trójkąty - podstawowe trójkąty i ich własności, szczególne przypadki trójkątów prostokątnych (poziom gimnazjum).
9. Pomoc nr 9 Kąty w kole - kąt środkowy, kąt wpisany, kąty środkowe i wpisane oparte na tym samym łuku, kąt pełny, kąt półpełny w kole (trójkąt prostokątny w kole), trójkąt dowolny oraz równoramienny w kole.
10. Pomoc nr 10 Definicje podstawowe planimetrii: dwusieczna kąta, symetralna odcinka, okrąg i koło: sieczna, cięciwa, średnica, promień, styczna do okręgu, okrąg opisany na trójkącie - środek i promień okręgu opisanego na trójkącie, okrąg wpisany w trójkąt - środek i promień okręgu wpisanego w trójkąt.
11. Pomoc nr 11 Dział w trakcie realizacji ...

Lp. Nr pracy domowej P R A C E     D O M O W E     -   p o z i o m   p o d s t a w ó w k a
12. Praca domowa nr 1. Działania na liczbach (cz I.): własności podzielności liczb, rozkład na czynniki (zastosowanie NWD, NWW), upraszczanie i skracanie ułamków, ustalanie najmniejszego wspólnego mianownika, proste obliczenia i działania na liczbach.
13. Praca domowa nr 2. Działania na liczbach (cz II.): własności podzielności liczb, rozkład na czynniki (zastosowanie NWD, NWW ), upraszczanie i skracanie ułamków, ustalanie najmniejszego wspólnego mianownika, proste obliczenia i działania na liczbach.
14. Praca domowa nr 3. Trójkąty prostokątne: zastosowanie twierdzenia Pitagorasa do rozwiązywania trójkątów, szczególne przypadki trójkąta prostokątnego (45o, 45o, 90o oraz 30o, 60o, 90o).
15. Praca domowa nr 4. Planimetria: czworokąty i trójkąty - podstawowy podział, własności, szczególne odcinki, oznaczenia, wzory - zastosowanie w zadaniach.