MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych na stronach serwisu materiałów zabronione.
<<<  w razie problemów  
START CENNIK MATEMATYKA ULUBIONE KONTAKT
Teoria Testy Zadania Wzorce Pomoce Egzaminy
← Cofnij Przejdź dalej → Start Cennik Matematyka Ulubione Kontakt Do góry ↑ © Copyright by ewwwe 2011
Matematyka przyklady - rysunek

Wzorce

Przykładowe schematy ze wskazówkami jak rozwiązywać dane zadania

Lp. Wzorce do zadań nr Temat lub treść zadania
0. Wzorce do Zerówki Wzorce do zadań z zerówki (zestawu nr 0). Kolejność wykonywania zadań - dokładny opis kolejności wykonywania przykładowych działań na liczbach - dla zadań: Z.0.1, Z.0.2, Z.0.3, Z.0.4 (z dokładnymi opisami krok po kroku).
1. Wzorce do Z.1.3. i 1.4. Zapis matematyczny treści zadań - przykłady i wskazówkami jak matematycznie zapisywać treści zadań - poziom podstawowy.
2. Wzorce do Z.1.5. Zapis matematyczny treści zadań - przykłady i wskazówkami jak matematycznie zapisywać treści zadań - poziom rozszerzony.
3. Wzorce do Z.1.6. Zapis matematyczny treści zadań - przykłady i wskazówkami jak matematycznie zapisywać treści zadań i założenia (liczby wielocyfrowe) - poziom rozszerzony.
4. Wzorce do Z.3.11. i dalej Grupowanie wyrażeń - przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadania na poziomie podstawówki.
5. Wzorce do Z.3.14. i dalej Grupowanie i wzory skr. mnożenia - przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie na poziomie szkoły średniej (podstawa i rozszerzenie).
6. Wzorce do Z.4.1. Przekształcanie wzorów - przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadania na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.
7. Wzorce do Z.5.3. i 5.4. i 5.5. Zbiory i przedziały - podstawowe działania na zbiorach oraz przedziałach - opis i wskazówki krok po kroku.
8. Wzorce do Z.7.1. Potęgi - podstawowe wzory potęgowe i ich zastosowanie - opis i wskazówki krok po kroku dla szkoły podstawowej.
9. Wzorce do Z.7.2. Potęgi - podstawowe wzory potęgowe i ich zastosowanie - opis i wskazówki - szkoła średnia.
10. Wzorce do Z.7.3. Pierwiastki - 3 metody obliczania pierwiastków - opis i wskazówki krok po kroku oraz dodatkowe zadania do samodzielnego przećwiczenia.
11. Wzorce do Z.7.4. i 7.5. Pierwiastki - metoda nr 1 obliczania pierwiastków - wyłączanie czynnika spod znaku pierwiastka oraz włączanie czynnika pod znak pierwiastka - wzorce postępowania w metodzie nr 1.
12. Wzorce do Z.8.5. Wartość bezwzględna - wstęp - definicja - 9 przykładów z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
13. Wzorce do Z.8.6. Wartość bezwzględna - podstawowe własności - 3 przykłady z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
14. Wzorce do Z.8.7. Wartość bezwzględna - opuszczanie wartości (w zadanym przedziale) - 3 przykłady z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
15. Wzorce do Z.8.8. Wartość bezwzględna - opuszczanie wartości z definicji (wyznaczanie przedziałów) - 4 przykłady z pełnym opisem i wyjaśnieniami (porównanie kilku wersji rozwiązywania).
16. Wzorce do Z.8.9. Wartość bezwzględna - zastosowanie głównych własności wartości bezwzględnej oraz parzystych potęg - 10 przykładów z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
17. Wzorce do Z.8.10. Wartość bezwzględna - rozwiązywanie równań i nierówności (3 metody oraz porównanie kilku wersji rozwiązywania) - 4 przykłady z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
18. Wzorce do Z.8.11. Wartość bezwzględna - metoda graficzna (III.) - jak zapisać przedział za pomocą jednej wartości bezwzględnej - 2 wzorce z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
19. Wzorce do Z.8.12. Wartość bezwzględna - równania i nierówności z wartością bezwzględną - 3 przykłady z pełnym opisem optymalnej metody i wyjaśnieniami.
20. Wzorce do Z.10.3. Badanie wykresu funkcji - dokładny opis pełnego badania przykładowego wykresu funkcji (11 punktów): dziedzina, zbiór wartości, ekstrema globalne funkcji (najmniejsza i największa wartość funkcji), miejsca zerowe, monotoniczność, parzystość i nieparzystość, okresowość, różnowartościowość, asymptoty, ciągłość funkcji.
Badanie wykresu jednej funkcji oraz dokładne wyjaśnienia definicji z opisami krok po kroku.
21. Wzorce do Z.11.2. Założenia do dziedziny - badanie wzoru funkcji - przykłady podstawowych założeń do dziedziny funkcji.
22. Wzorce do Z.11.3. Dziedzina i miejsca zerowe - badanie wzoru funkcji - wyznaczanie dziedziny oraz miejsc zerowych funkcji - 6 przykładów z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
23. Wzorce do Z.11.6. Okresowość funkcji - wyznaczanie okresu podstawowego funkcji - wzorce z kolejnymi etapami obliczeń.
24. Wzorce do Z.11.7. Monotoniczność i róznowartościowość funkcji - wyznaczanie przedziałów monotoniczności funkcji oraz sprawdzanie czy funkcja jest różnowartościowa - dział w trakcie realizacji.
25. Wzorce do Z.13.4. Przekształcenia funkcji - przekształcenia wzoru i wykresu - cztery wzorce z kolejnymi etapami opisu przekształceń.
26. Wzorce do Z.14.1. Funkcja liniowa - badanie wzoru i wykresu - trzy wzorce z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
27. Wzorce do Z.14.2. Funkcja liniowa - przekształcanie wzoru do równania ogólnego prostej - sześć przykładów z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
28. Wzorce do Z.14.3. Funkcja liniowa - wykres funkcji na podstawie znaków współczynnika kierunkowego oraz wyrazu wolnego - trzy przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
29. Wzorce do Z.15.1. Funkcja kwadratowa - podstawowe własności i wzory - cztery przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
30. Wzorce do Z.15.2. Funkcja kwadratowa - badanie wykresu - cztery przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
31. Wzorce do Z.15.3. Funkcja kwadratowa - przekształcania do postaci kanonicznej (z iloczynowej)- trzy przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
32. Wzorce do Z.15.4. Funkcja kwadratowa - przekształcania do postaci iloczynowej (z kanonicznej)- pięć przykładów z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
33. Wzorce do Z.15.5. Funkcja kwadratowa - rozpoznawanie postaci z wzoru - trzy przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
34. Wzorce do Z.15.6. Funkcja kwadratowa - obliczanie najmniejszej oraz największej wartości funkcji w zadanym przedziale - dwa przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
35. Wzorce do Z.18.1. Tożsamości trygonometryczne - funkcje trygonometryczne - dowody funkcji trygonometrycznych - dwa przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
36. Wzorce do Z.18.2. Funkcje trygonometryczne - własności funkcji trygonometrycznych - wyznaczanie pozostałych funkcji trygonometrycznych na podstawie jednej z nich - dwa przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
37. Wzorce do Z.18.3. Wzory redukcyjne kątów ostrych funkcji trygonometrycznych - kąty pierwszej ćwiartki - przykłady krok po kroku.
38. Wzorce do Z.18.5. Wzory redukcyjne i okresowość funkcji trygonometrycznych - redukcja dużych kątów do pierwszej ćwiartki - przykłady krok po kroku.
39. Wzorce do Z.18.6. OKRESOWOŚĆ funkcji trygonometrycznych - okres podstawowy metody wyznaczania - ... dział w trakcie realizacji.
40. Wzorce do Z.18.7. OKRESOWOŚĆ funkcji trygonometrycznych (cz. II.) - okres podstawowy metody wyznaczania - ... dział w trakcie realizacji.
41. Wzorce do Z.18.8. Równania trygonometryczne - interpretacja graficzna - wykresy funkcji i metody rozwiązywania równań - ... dział w trakcie realizacji.
42. Wzorce do Z.18.9. Nierówności trygonometryczne - wykresy funkcji trygonometrycznych w nierównościach - rozwiązania nierówności i metody rozwiązywania nierówności - ... dział w trakcie realizacji.
43. Wzorce do Z.26.11. Pochodna funkcji - 7 prostych przykładów z pełnym opisem i wskazówkami jak obliczać pochodne funkcji.
44. Wzorce do Z.26.12. Pochodna iloczynu i ilorazu funkcji - 7 przykładów na obliczanie pochodnych z iloczynu oraz ilorazu dwóch funkcji.