MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych na stronach serwisu materiałów zabronione.
<<<  w razie problemów  
START CENNIK MATEMATYKA ULUBIONE KONTAKT
Teoria Testy Zadania Wzorce Pomoce Egzaminy
← Cofnij Przejdź dalej → Start Cennik Matematyka Ulubione Kontakt Do góry ↑ © Copyright by ewwwe 2011
Matematyka testy - rysunek

Testy


Sprawdziany pozwalające ocenić poziom opanowania zakresu

wiadomości z wybranych działów matematyki.

Lp. Numer testu Zakres materiału obejmującego testy z matematyki
1. Test nr 1,
Test nr 2
Liczby rzeczywiste - podzbiory liczb rzeczywistych i ich własności (liczby wymierne, niewymierne, całkowite, naturalne, parzyste, nieparzyste, pierwsze, złożone), podstawowe stałe matematyczne (π, e), liczby rzymskie, notacja wykładnicza (naukowa), wielokrotności i podwielokrotności (jednostki), podzielność liczb (układ dziesiętny).
2. Test nr 3,
Test nr 4
Podstawy arytmetyki i algebry - działania arytmetyczne, kolejność wykonywania działań, rozkładanie liczb na czynniki pierwsze, NWW (najmniejsza wspólna wielokrotność ), NWD (największy wspólny dzielnik ), element obojętny (mnożenia, dodawania), znak wyrażenia, wyrażenia algebraiczne, wnioskowanie matematyczne (algebraiczne), MIANY;
UŁAMKI: działania na ułamkach, rodzaje ułamków, zamiana ułamków, przybliżenia (zaokrąglanie liczb), reguły działań na liczbach przybliżonych, błąd względny i bezwzględny.
3. Test nr 5,
Test nr 6
Zbiory i przedziały - sposoby oznaczania zbiorów i przedziałów, zbiory ograniczone, infimum (kres dolny), supremum (kres górny), przedziały liczbowe (ograniczone i nieograniczone), działania na zbiorach i przedziałach: suma, część wspólna (iloczyn), różnica, dopełnienie.
4. Test nr 7,
Test nr 8
Treści matematyczne - podstawowe schematy i wzorce zapisu treści matematycznych, główne oznaczenia matematyczne - zastosowanie najważniejszych własności w działaniach.
5. Test nr 9,
Test nr 10
FUNKCJE - podstawowe własności i rodzaje, dziedzina i miejsca zerowe, zbiór wartości, znaki oraz monotoniczność i ekstrema funkcji, funkcja liniowa - postać kierunkowa, równanie ogólne prostej (proste równoległe, proste prostopadłe, proste skośne), funkcja kwadratowa - parabola, postać ogólna, iloczynowa i kanoniczna funkcji kwadratowej (własności i zastosowanie).

Dział jeszcze w trakcie realizacji

- tymczasowo rozwiązania do testów dostępne tylko u mnie.