MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych na stronach serwisu materiałów zabronione.
<<<  w razie problemów  
START CENNIK MATEMATYKA ULUBIONE KONTAKT
Teoria Testy Zadania Wzorce Pomoce Egzaminy
← Cofnij Przejdź dalej → Kartka 1 Kartka 2 Kartka 3 Kartka 4 Do góry © Copyright by ewwwe 2011

Funkcja liniowa i kwadratowa.

  1. Funkcja liniowa i kwadratowa (postać ogólna, iloczynowa, kanoniczna) - własności, interpretacja graficzna (wykres), wzory, równania, współczynnik kierunkowy prostej, wyraz wolny, proste równoległe i prostopadłe, pierwiastki, delta (wyróżnik trójmianu), współrzędne wierzchołka paraboli, wzory viete'a.
  2. Nierówności liniowe i kwadratowe z jedną niewiadomą - rozwiązania oraz interpretacja graficzna.
  3. Analiza funkcji liniowej - dziedzina, zbiór wartości, miejsca zerowe, znaki, monotoniczność.
  4. Analiza funkcji kwadratowej - dziedzina, zbiór wartości, ekstrema, miejsca zerowe, znaki, monotoniczność, oś symetrii.
Teoria Teoria Teoria Teoria