MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych na stronach serwisu materiałów zabronione.
<<<  w razie problemów  
START CENNIK MATEMATYKA ULUBIONE KONTAKT
O mnie Korepetycje Kursy FAQ Terminarz
← Cofnij Przejdź dalej → Start Cennik Matematyka Ulubione Kontakt Do góry ↑ © Copyright by ewwwe 2011

FAQ

Dział serwisu zawierający najczęściej zadawane pytania wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami). Dodatkowo w przypadku wybranych pytań podane są linki (adresy) do podstron, zawierających szersze rozwinięcie tematu zapytania.

Pytania:

faq - rysunek
 1. Jak efektywnie uczyć się matematyki?
 2. Na czym polega praca korepetytora?
 3. Jakie są wymagania uczniów?
 4. Jak wybrać korepetytora?
 5. Dlaczego wybieramy lekcje indywidualne?
 6. Kiedy potrzebne są korepetycje?
 7. Kiedy korepetycje są zbędne?
 8. Jak przebiegają korepetycje?
 9. Jak ustalić optymalny czas korepetycji?
 10. W jakich godzinach można umówić się na korepetycje?
 11. Jak można zaoszczędzić na lekcjach?
 12. Jaka intensywność zajęć jest najbardziej efektywna?
 13. Od kiedy należy zacząć przygotowywanie do matury?
 14. Kiedy warto zdecydować się na kursy?
 15. Jak zeskanować materiały potrzebne na zajęcia online?
 16. Jaki zakres materiału obejmują tutaj korepetycje?

Odpowiedzi:

 1. Jak efektywnie uczyć się matematyki?
 2. Matematyka jest przedmiotem ścisłym i dlatego nie można sobie pozwolić na braki w wiedzy podstawowej - każda zaległość powoduje kolejne braki w nowych lekcjach.

  Podczas dalszej nauki najistotniejsza okazuje się systematyczność i konsekwencja.
  Poświęcając 20-30 minut dziennie na rozwiązywanie optymalnie dobranych przez korepetytora ćwiczeń i zadań jesteśmy w stanie w ciągu kilku miesięcy nadrobić zaległości i poprawić oceny.
  Najlepszym sposobem nauki przedmiotu ścisłego jest samodzielne odkrywanie „krok po kroku” nowych informacji oraz własności, które wykorzystujemy w dalszej edukacji.

  Ważne jest, aby nie przekazywać uczniowi „suchej” teorii, ale wyćwiczyć w nim logiczne nawyki myślowe, przejawiające się samodzielnością w wyciąganiu wniosków. Zadawanie właściwych pytań stwarza warunki do indywidualnego analizowania działań i odkrywania prawidłowej metodyki postępowania.
  Adept z czasem nabywa biegłości formułowania wszelkich treści w zapisie matematycznym. Taka praktyka kształci w młodym człowieku zdolność układania schematów rozwiązań dla zadań różnego typu.


 3. Na czym polega praca korepetytora?
 4. Zadaniem dobrego korepetytora jest wykrycie braków w wiedzy ucznia i dobranie odpowiedniej metody jej przyswajania. Często bywa tak, że młody człowiek ma problem z nowym tematem, ponieważ nie opanował wcześniejszych lekcji (mogą to być nawet braki z poprzednich lat).

  Drugim ważnym aspektem nauki przedmiotów ścisłych jest umiejętność logicznego myślenia i zadawania odpowiednich pytań. Zdarza się że uczeń jest w stanie nauczyć się na pamięć całej teorii, ale nie potrafi jej wykorzystać w praktyce. Rolą korepetytora w takim przypadku jest pokazanie słuchaczowi, jak należy uczyć się przedmiotów ścisłych. Taka praktyka pozwoli wyrobić w nim właściwe nawyki. Korepetytor powinien również umieć dostosować się odpowiednio do metodyki pracy ucznia oraz zademonstrować mu, w jaki sposób najskuteczniej nadrobi zaległości z danego przedmiotu.

  Należy sobie zdawać sprawę z faktu, że matematyka jest przedmiotem ścisłym i wymaga innej taktyki przygotowania niż przedmioty humanistyczne. Wymierne efekty uzyskujemy dopiero w wyniku analizowania ćwiczeń i systematycznego rozwiązywania dużej ilości zadań – to prawie tak jak w sporcie (nie nadrobimy rocznych zaległości w jeden tydzień ani nie przygotujemy się skutecznie do sprawdzianu w ciągu jednej lekcji). Nauczyciel może wytłumaczyć temat i pokazać przykłady, ale bez samodzielnej codziennej pracy z zadaniami uczeń nie uzyska pozytywnych wyników.

  Najlepszy nawet korepetytor nie jest w stanie zmusić nikogo do nauki.

  Celem korepetycji jest podniesienie poziomu wiedzy ucznia. Lekcje przyniosą zamierzone efekty, gdy uczeń włoży w naukę sporo samodzielnej i systematycznej pracy. Bez codziennych ćwiczeń i rozwiązywania zadań nie jesteśmy w stanie nabrać odpowiedniego doświadczenia i wpoić prawidłowych nawyków potrzebnych do opanowania matematyki. Sprawdź - Jak efektywnie uczyć się matematyki?


 5. Jakie są wymagania uczniów?
 6. Wymagania uczniów są bardzo zróżnicowane i w dużej mierze uzależnione od ich indywidualnych zdolności oraz zakresu posiadanej (bądź nieposiadanej) wiedzy.

  Jedni pragną gruntownie przygotować się do egzaminu lub sprawdzianu, inni potrzebują szybko nadrobić zaległości z lat poprzednich, jeszcze inni ekspresowo muszą poprawić oceny.

  Praktycznie każdy adept jest inny i wymaga odpowiednio dobranej taktyki nauczania. Inaczej wyglądają zajęcia z uczniem, który przychodzi z konkretnymi przykładami do przećwiczenia, a inaczej z „prymusem” niemającym pojęcia, co aktualnie omawiają na zajęciach w szkole.


 7. Jak wybrać korepetytora?
 8. Wybór dobrego i skutecznego korepetytora nie jest sprawą prostą. Istotnych jest wiele czynników, którymi kierujemy się podczas poszukiwań.

  Powinniśmy brać pod uwagę takie kryteria jak:
  • umiejętność przekazywania wiedzy,
  • skuteczność,
  • zaplecze dydaktyczne i organizacyjne,
  • doświadczenie,
  • cierpliwość,
  • opinie znajomych,
  • wykształcenie,
  • dyspozycyjność.

  Bardzo przydatną metodą selekcji przy wyborze odpowiedniego prywatnego nauczyciela są opinie innych uczniów.

  Wybierając korepetytora z polecenia mamy możliwość weryfikacji jego kompetencji jeszcze przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.


 9. Dlaczego wybieramy lekcje indywidualne?
 10. Korepetycje (indywidualne lekcje) wybieramy zwykle w celu nadrobienia zaległości w nauce. Często też potrzebujemy kogoś, kto jest nam w stanie pomóc zrozumieć temat od podstaw. Bywa również tak, że uczeń ma aspiracje związane z lepszym przygotowaniem się do matury oraz na studia.

  Podstawowym powodem jest wyższość lekcji indywidualnych nad nauczaniem szkolnym wynikająca z:

  • dokładnego dostosowanie poziomu nauczania do poziomu ucznia,
  • braku ograniczeń narzucanych programem szkolnym,
  • indywidualnego dopasowania taktyki nauczania do predyspozycji ucznia.

  Jednak indywidualne lekcje nie zawsze są wskazane. Korepetycje mogą być zarówno bardzo pomocne jak i zupełnie zbędne. Należy zadać sobie odpowiednie pytania i zastanowić się czy warto korzystać z zajęć dodatkowych.


 11. Kiedy potrzebne są korepetycje?
 12. Korepetycje są wskazane i efektywne, gdy:
  • Uczeń pragnie lepiej zrozumieć omawiany temat i poprawić oceny – np.: niski poziom nauczania w klasie, zaległości spowodowane chorobą lub inną nieobecnością na zajęciach, problemy ze zrozumieniem nowej lekcji.
  • Krótki termin na opanowanie większego zakresu materiału – np.: przygotowanie do: matury, egzaminu, poprawy sprawdzianu, zaliczenia semestru.
  • Problemy w nawiązaniu kontaktu z nauczycielem – np.: uczeń nie potrafi opanować tremy, boi się nauczyciela, nie wierzy we własne możliwości i ze strachu zapomina to. czego się uczył.
  • Ogólne problemy z przyswajaniem i zrozumieniem tematów w szkole – osoby, które pomimo sporych chęci bardzo wolno i słabo przyswajają przedmioty, zwłaszcza ścisłe.

 13. Kiedy korepetycje są zbędne?
 14. Korepetycje nie są wskazane, gdy:
  • Brak chęci do nauki ze strony ucznia – np.: bierny opór ucznia "zmuszanego" do uczęszczania na prywatne zajęcia.
  • Zapełnianie młodemu człowiekowi wolnego czasu.
  • Zapobiegawczo – na wszelki wypadek – jeżeli uczeń jest na bieżąco z materiałem i dobrze sobie radzi w szkole, to nie należy korepetycjami pozbawiać go nabytych już umiejętności zdobywania wiedzy (prawidłowo rozplanowana samodzielna nauka jest bardziej efektywna i trwała).

 15. Jak przebiegają korepetycje?
 16. Każdy temat tłumaczę od podstaw (dodatkowo teorię, zadania, przykłady i testy udostępniam na stronie lub wręczam w formie wydruków), następnie rozwiązujemy przykładowe zadania w brudnopisie (wymagany zeszyt A4).

  Systematycznie zadaję prace domowe - w ramach sprawdzenia stopnia opanowania danego tematu oraz wybadania czy można na tym poziomie wiedzy przejść dalej (praktyczna weryfikacja postępów).

  Zadania rozwiązywane podczas lekcji służą, jako przykłady dla samodzielnie odrabianej pracy domowej. Ponadto większość materiałów dydaktycznych, przykładów z rozwiązaniami i zadań dostępnych do rozwiązania w domu zamieszczam w dziale MATEMATYKA.

  Wszelkie istotne informacje (zakres pracy domowej, zaległe/nieodrobione prace, termin następnych zajęć oraz ewentualne prośby o kontakt rodziców) zapisuję na koniec lekcji w brudnopisie.


 17. Jak ustalić optymalny czas korepetycji?
 18. Korepetycje są zwykle zajęciami indywidualnymi dostosowywanymi do potrzeb i co ważniejsze umiejętności ucznia. Standardową lekcje możemy podzielić na istotne 3 etapy, których odpowiedni układ i czas przekłada się dobitnie na wyniki ucznia.


  Etap pierwszy – ANALIZA POSTĘPÓW I POWTÓRKA – PRACA DOMOWA

  Najefektywniejszą analizą postępów jest gruntowne sprawdzenie oraz omówienie pracy domowej. Należy bardzo skrupulatnie przedyskutować, każdy popełniony błąd, wyjaśnić jego powód i pokazać kilka modelowych możliwości rozwiązania zagadnienia. W razie konieczności, należy temat powtórzyć i zadać ponownie prace z tego zakresu. Uczeń musi zrozumieć, dlaczego dane rozwiązanie jest nieprawidłowe, a zwłaszcza zapamiętać jak postępować by było bezbłędne. Na tym etapie nie należy się spieszyć, gdyż każdy przeanalizowany problem zostaje utrwalony na dłużej w pamięci ucznia, co przynosi pozytywne rezultaty w dalszej nauce.
  Prawidłowo przeprowadzona analiza pracy domowej jest jednocześnie efektywną powtórką materiału i ugruntowaniem prawidłowych nawyków myślowych – nauka logicznego myślenia.

  Ten etap korepetycji zajmuje często od 0,5 h do 1,5 h (w zależności od stopnia opanowania materiału).

  Jeżeli analiza pracy domowej pozwoliła nauczycielowi upewnić się, że dany temat jest już opanowany i zrozumiały, można przejść do nowego (następnego) zagadnienia.


  Etap drugi – NOWE ZAGADNIENIE

  Nowy temat powinien być omawiany „krok po kroku” i popierany czytelnymi przykładami oraz wskazówkami. Zapamiętanie „świeżych” informacji następuje stopniowo w efekcie częstego ich powtarzania i ćwiczenia na wielu przykładach. Początkowo uczeń nie jest w stanie przyswoić całego materiału i dlatego przećwiczone na lekcji przykłady muszą być na tyle czytelne, by nadawały się do samodzielnej powtórki w domu. Opierając się na tych notatkach uczeń powinien odrobić kolejną pracę domową. Ewentualne wątpliwości i błędy zostaną wyjaśnione podczas jej analizy na następnych zajęciach (korepetycjach).

  Ten etap korepetycji zajmuje od 0,5 h do 1 h (w zależności od stopnia trudności i zakresu materiału).

  Należy pamiętać, że im więcej czasu poświęcimy na omówienie i przećwiczenie materiału na korepetycjach, tym łatwiej i efektywniej uczeń odrobi pracę domową. Zbyt krótkie zajęcia owocują ciągłymi poprawkami i powtórkami tego samego tematu na dodatkowych zajęciach. Paradoksalnie okazuje się, że oszczędzając na długości lekcji wydłużamy czas nauki tematu, a więc zwiększamy koszt.


  Etap trzeci – PODSUMOWANIE

  Ostatnie minuty korepetycji zajmuje ustalenie zakresu nowej pracy domowej. Podsumowujemy uzyskane rezultaty ustalając szczegółowo, co należy dopracować i przećwiczyć z poprzednich oraz nowej lekcji.

  Ten etap korepetycji zajmuje od 5 min do 20 min (w zależności od stopnia zaległości z wcześniejszych tematów).


  Wymienione trzy etapy powinny być uwzględnione w każdej indywidualnej lekcji - aby to było możliwe zajęcia powinny trwać od około 1,5 h (głównie gimnazja i młodsze klasy) do 2 h (szkoły średnie i studenci).


 19. W jakich godzinach można umówić się na korepetycje?
 20. Większość zajęć odbywa się w godzinach popołudniowych, ale śmiało można się w miarę możliwości zapisywać na zajęcia w godzinach rannych. Zasadniczo w tygodniu dostępny dla zajęć jest przedział czasowy od 8:30 do 22:00.

  Lekcje w godzinach popołudniowych i wieczornych są rezerwowane przez uczniów w pierwszej kolejności (wg zasady: "kto pierwszy ten lepszy"). Warto, więc ustalać takie terminy odpowiednio wcześnie - najlepiej z początkiem roku szkolnego. Godziny ranne i do południowe mają dużo mniejsze obłożenie - łatwiej wówczas o wolne terminy nawet na "ostatnią chwilę".

  Standardowo proponowane i dostępne godziny zajęć podaję na stronie - patrz TERMINARZ


 21. Jak można zaoszczędzić na lekcjach?
 22. Sprawdzonym sposobem obniżenia kosztu korepetycji jest wcześniejsze przygotowanie się do zajęć – wówczas pracujemy tylko nad przykładami, które sprawiały problem – co jest bardziej efektywnym rozwiązaniem.

  Można również obniżyć koszty uczęszczając na zajęcia grupowe (parami, trójkami) – aby jednak nie powodowało to obniżenia efektywności nauki dobrze jest dobrać uczniów z tym samym zakresem programowym.
  Trzecim rozwiązaniem jest zapisanie się na kursy maturalne. Zajęcia odbywają się w grupach małych (3 - 5 osób) lub dużych (10 - 15 osób) i są przeznaczone dla uczniów bardziej samodzielnych i niemających zaległości w nauce. Należy brać pod uwagę fakt, że na kursach omawiany jest kolejno cały zakres materiału szk. średniej, ale nie ma możliwości indywidualnego omawiania z każdym uczniem tematów aktualnie przerabianych w jego klasie.


 23. Jaka intensywność zajęć jest najbardziej efektywna?
 24. W przypadku przygotowania do matury (rozszerzenie, podstawa) spotykamy się standardowo raz w tygodniu na 2 godziny (lekcyjne: 2 x 45 min. = 90 min. lub pełne: 2 x 60 min. = 120 min. ) - dotyczy uczniów, którzy nie mają sporych zaległości w nauce.

  Jeżeli uczeń jest słaby i wykazuje duże braki w wiedzy (np. jest typowym „dwójkowiczem”), wówczas intensywność zajęć wzrasta i spotykamy się minimum dwa razy w tygodniu na 2 godziny lekcyjne.


 25. Od kiedy należy zacząć przygotowywanie do matury?
 26. Wszystko zależy od poziomu wiedzy, umiejętności i zdyscyplinowania ucznia. Raczej nie da się podać uniwersalnego terminu dla każdego.

  Osoby z dobrymi wynikami w nauce zwykle powtarzają materiał na bieżąco, dlatego w zupełności wystarczy im, gdy na intensywną naukę przeznaczą cały ostatni rok nauki w szkole średniej.

  Uczniowie słabi powinni zacząć przygotowania już w pierwszej klasie szkoły średniej.


 27. Kiedy warto zdecydować się na kursy?
 28. Kursy maturalne przeznaczone są dla osób bardziej zdyscyplinowanych i potrafiących wykorzystać zdobyte na zajęciach informacje dla własnej systematycznej praktyki.

  Aby kursy przyniosły pożądany efekt uczeń po każdych zajęciach powinien powtórzyć omówioną teorie oraz rozwiązać samodzielnie stosowną ilość zadań sprawdzających.

  Testy i zadania sprawdzające są tak dopracowane, aby umożliwić zbadanie zakresu przyswojonej wiedzy oraz wpoić odpowiednie przyzwyczajenia i umiejętności logicznego myślenia.

  Sprawdź również - Jak efektywnie uczyć się matematyki?


 29. Jak zeskanować materiały potrzebne na zajęcia online?
 30. Materiały można zeskanować smartfonem. Jest wiele aplikacji, które to umożliwiają. Poniżej propozycja kilku wybranych aplikacji do skanowania (aktualizacja z lipca 2021 r.).

  Microsoft Office Lens - musimy mieć założone konto

  Aplikacja skanuje i automatycznie przycina dokumenty. Można wybrać jeden z trybów: zdjęcie, dokument oraz tablica. Uwaga, aby aplikacja działała prawidłowo należy posiadać konto Microsoft. Domyślnie skany są zapisywane w galerii naszego urządzenia w formacie JPG, ale możemy zmienić ustawienia i zapisywać skany do formatu PDF. Dokumenty PDF są zapisywane w chmurze, a nie na naszym urządzeniu. Nie możemy też eksportować plików z aplikacji do dysków Google czy Dropbox. >> Informacje dla systemu Android; >> Informacje dla systemu iOS.

  DocScan - prosta darmowa aplikacja

  Zamienia urządzenie w przenośny skaner PDF, może z łatwością konwertować dokumenty papierowe i obrazy do formatu PDF/JPG za jednym dotknięciem. >> Więcej informacji.

  Dysk Google - musimy mieć założone konto

  Aplikacja wykonuje szybkie skany PDF, które są od razu zapisywane na Dysku Google (w aktualnie otwartym folderze). Wystarczą trzy kroki: (1) Naciśnij plus (prawy dolny róg ekranu) i wybierz opcję Skan; (2) Skanuj dokument robiąc zdjęcie; (3) Edytuj i na koniec kliknij Zapisz. >> Więcej informacji.

  Dropbox - musimy mieć założone konto

  Aby korzystać z Dropboxa, musimy założyć darmowe konto, którego będziemy używali do logowania się w aplikacji. Skanowanie w kilku krokach: (1) Naciśnij plus (prawy dolny róg ekranu) i z menu wybierz Skanuj dokument; (2) Skanuj dokument naciskając symbol aparatu w dole ekranu (robiąc zdjęcie); (3) Edytuj, wybierz format, nazwę i lokalizację oraz Zapisz. >> Więcej informacji.


 31. Jaki zakres materiału obejmują korepetycje?
 32. Zakres materiału omawianego na korepetycjach uzależniony jest od potrzeb ucznia/studenta.

  ZAKRES MATERIAŁU omawianego na korepetycjach może obejmować poniższe tematy:
  1. Symbole i oznaczenia matematyczne
  2. Liczby Rzeczywiste - podział, zależności, działania
  3. Podstawy arytmetyki - kolejność i zasady wykonywania działań
  4. Zbiory i Przedziały
  5. Logika Matematyczna (również studia)
  6. Wzory Podstawowe - potęgi, pierwiastki, wzory skróconego mnożenia, logarytmy, wartość bezwzględna, średnie matematyczne
  7. Dziedzina i podstawowe założenia matematyczne (również studia)
  8. Równania i nierówności - zróżnicowane poziomy trudności
  9. Wielomiany
  10. Wyznaczniki (głównie studia)
  11. Macierze (studia)
  12. Układy Równań (głównie studia)
  13. Ciągi - własności, monotoniczność, suma ciągu, ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny
  14. Szeregi (głównie studia)
  15. Funkcje podstawowe: liniowa, kwadratowa, potęgowa, wykładnicza, wielomianowa, homograficzna, logarytmiczna, znakowa
  16. Funkcje trygonometryczne
  17. Rachunek różniczkowy - pochodne proste i złożone, badanie funkcji (głównie studia)
  18. Rachunek całkowy (studia)
  19. Całki wielokrotne (studia)
  20. Równania różniczkowe (studia)
  21. Liczby zespolone (studia)
  22. Algebra abstrakcyjna (studia)
  23. Rachunek wektorowy (studia)
  24. Geometria analityczna - w układzie współrzędnych (również studia)
  25. Geometria - planimetria, stereometria, trygonometria (również studia)
  26. Kombinatoryka
  27. Rachunek Prawdopodobieństwa
  28. Statystyka (szk. średnia)
  Sprawdź również tematy dostępne w dziale - MATEMATYKA