MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych na stronach serwisu materiałów zabronione.
<<<  w razie problemów  
START CENNIK MATEMATYKA ULUBIONE KONTAKT
Teoria Testy Zadania Przykłady Pomoce Egzaminy
Kartka 1 Kartka 2 Kartka 3 Kartka 4 Kartka 5 Kartka 6 Do góry © Copyright by ewwwe 2011

Macierze - cd.

  1. Rodzaje macierzy - prostokątna, kwadratowa, osobliwa, nieosobliwa, trójkątna, diagonalna, jednostkowa, blokowa.
  2. Działania na macierzach: dodawanie, mnożenie; macierz ortogonalna (własności).
  3. Macierz odwrotna - własności oraz metody obliczania (z definicji, eliminacji Gaussa).
  4. Rząd macierzy - definicja i metody obliczania.
  5. Wektory i wartości własne macierzy - równanie charakterystyczne, tw. Cayleya i Hamiltona.
  6. Obliczanie wektorów i wartości własnych macierzy - przykłady.
Teoria Teoria Teoria Teoria Teoria Teoria