MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych na stronach serwisu materiałów zabronione.
<<<  w razie problemów  
START CENNIK MATEMATYKA ULUBIONE KONTAKT
Teoria Testy Zadania Przykłady Pomoce Egzaminy
← Cofnij Przejdź dalej → Start Cennik Matematyka Ulubione Kontakt Do góry ↑ © Copyright by ewwwe 2011
Matematyka przyklady - rysunek

Przykłady

Przykłady ze wskazówkami jak rozwiązywać wybrane zadania

Lp. Przykłady do zadań nr Temat lub treść zadania
0. Przykłady do Zerówki Przykłady do zadań z zerówki (zestawu nr 0). Kolejność wykonywania zadań - dokładny opis kolejności wykonywania przykładowych działań na liczbach - dla zadań: Z.0.1, Z.0.2, Z.0.3, Z.0.4 (z dokładnymi opisami krok po kroku).
1. Przykłady do Z.4.1. Przekształcanie wzorów - przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie na poziomie rozszerzonym.
2. Przykłady do Z.7.3. Pierwiastki - 3 metody obliczania pierwiastków - opis i wskazówki krok po kroku oraz dodatkowe zadaniami do samodzielnego przećwiczenia.
3. Przykłady do Z.8.5. Wartość bezwzględna - wstęp - definicja - 9 przykładów z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
4. Przykłady do Z.8.6. Wartość bezwzględna - podstawowe własności - 3 przykłady z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
5. Przykłady do Z.8.7. Wartość bezwzględna - opuszczanie wartości (w zadanym przedziale) - 3 przykłady z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
6. Przykłady do Z.8.8. Wartość bezwzględna - opuszczanie wartości z definicji (wyznaczanie przedziałów) - 4 przykłady z pełnym opisem i wyjaśnieniami (porównanie kilku wersji rozwiązywania).
7. Przykłady do Z.8.9. Wartość bezwzględna - zastosowanie głównych własności wartości bezwzględnej oraz parzystych potęg - 10 przykładów z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
8. Przykłady do Z.8.10. Wartość bezwzględna - rozwiązywanie równań i nierówności (3 metody oraz porównanie kilku wersji rozwiązywania) - 4 przykłady z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
9. Przykłady do Z.8.12. Wartość bezwzględna - równania i nierówności z wartością bezwzględną - 3 przykłady z pełnym opisem optymalnej metody i wyjaśnieniami.
10. Przykłady do Z.9.3. Badanie wykresu funkcji - dokładny opis pełnego badania przykładowego wykresu funkcji (11 punktów): dziedzina, zbiór wartości, ekstrema globalne funkcji (najmniejsza i największa wartość funkcji), miejsca zerowe, monotoniczność, parzystość i nieparzystość, okresowość, różnowartościowość, asymptoty, ciągłość funkcji.
Badanie wykresu jednej funkcji oraz dokładne wyjaśnienia definicji z opisami krok po kroku.
11. Przykłady do Z.10.2. Założenia do dziedziny - badanie wzoru funkcji - przykłady podstawowych założeń do dziedziny funkcji.
12. Przykłady do Z.10.3. Dziedzina i miejsca zerowe - badanie wzoru funkcji - wyznaczanie dziedziny oraz miejsc zerowych funkcji - 6 przykładów z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
13. Przykłady do Z.13.1. Funkcja liniowa - badanie wzoru i wykresu - trzy przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
14. Przykłady do Z.13.2. Funkcja liniowa - przekształcanie wzoru do równania ogólnego prostej - sześć przykładów z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
15. Przykłady do Z.13.3. Funkcja liniowa - wykres funkcji na podstawie znaków współczynnika kierunkowego oraz wyrazu wolnego - trzy przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
16. Przykłady do Z.14.1. Funkcja kwadratowa - podstawowe własności i wzory - cztery przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
15. Przykłady do Z.14.2. Funkcja kwadratowa - badanie wykresu - cztery przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
17. Przykłady do Z.14.3. Funkcja kwadratowa - przekształcania do postaci kanonicznej (z iloczynowej)- trzy przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
18. Przykłady do Z.14.4. Funkcja kwadratowa - przekształcania do postaci iloczynowej (z kanonicznej)- pięć przykładów z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
19. Przykłady do Z.14.5. Funkcja kwadratowa - rozpoznawanie postaci z wzoru - trzy przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
20. Przykłady do Z.14.6. Funkcja kwadratowa - obliczanie najmniejszej oraz największej wartości funkcji w zadanym przedziale - dwa przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
21. Przykłady do Z.25.11. Pochodna funkcji - 7 prostych przykładów z pełnym opisem i wskazówkami jak obliczać pochodne funkcji.
22. Przykłady do Z.25.12. Pochodna iloczynu i ilorazu funkcji - 7 przykładów na obliczanie pochodnych z iloczynu oraz ilorazu dwóch funkcji.