MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych na stronach serwisu materiałów zabronione.
<<<  w razie problemów  
START CENNIK MATEMATYKA ULUBIONE KONTAKT
Teoria Testy Zadania Przykłady Pomoce Egzaminy
← Cofnij Start Cennik Matematyka Ulubione Kontakt Do góry Przejdź dalej → © Copyright by ewwwe 2011
Matematyka przyklady - rysunek

Przykłady

Przykłady ze wskazówkami jak rozwiązywać wybrane zadania

Lp. Numer zadania Temat lub treść zadania
0. Przykłady
do zadań
z zerówki.
Kolejność wykonywania zadań - dokładny opis kolejności wykonywania przykładowych działań na liczbach - dla zadań nr 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 z zestawu nr 0 (z dokładnymi opisami krok po kroku).
1. Przykłady
do zadania
nr 4.1.
Przekształcanie wzorów - przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie na poziomie rozszerzonym.
2. Przykłady
do zadania
nr 7.3.
Pierwiastki - 3 metody obliczania pierwiastków - opis i wskazówki krok po kroku oraz dodatkowe zadaniami do samodzielnego przećwiczenia.
3. Przykłady
do zadania
nr 8.5.
Wartość bezwzględna - wstęp - definicja - 9 przykładów z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
4. Przykłady
do zadania
nr 8.6.
Wartość bezwzględna - podstawowe własności - 3 przykłady z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
5. Przykłady
do zadania
nr 8.7.
Wartość bezwzględna - opuszczanie wartości (w zadanym przedziale) - 3 przykłady z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
6. Przykłady
do zadania
nr 8.8.
Wartość bezwzględna - opuszczanie wartości z definicji (wyznaczanie przedziałów) - 4 przykłady z pełnym opisem i wyjaśnieniami (porównanie kilku wersji rozwiązywania).
7. Przykłady
do zadania
nr 8.9.
Wartość bezwzględna - zastosowanie głównych własności wartości bezwzględnej oraz parzystych potęg - 10 przykładów z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
8. Przykłady
do zadania
nr 8.10.
Wartość bezwzględna - rozwiązywanie równań i nierówności (3 metody oraz porównanie kilku wersji rozwiązywania) - 4 przykłady z pełnym opisem i wyjaśnieniami.
9. Przykłady
do zadania
nr 8.12.
Wartość bezwzględna - równania i nierówności z wartością bezwzględną - 3 przykłady z pełnym opisem optymalnej metody i wyjaśnieniami.
10. Przykłady
do zadania
nr 9.3.
Badanie wykresu funkcji - dokładny opis pełnego badania przykładowego wykresu funkcji (11 punktów): dziedzina, zbiór wartości, ekstrema globalne funkcji (najmniejsza i największa wartość funkcji), miejsca zerowe, monotoniczność, parzystość i nieparzystość, okresowość, różnowartościowość, asymptoty, ciągłość funkcji.
Badanie wykresu jednej funkcji oraz dokładne wyjaśnienia definicji z opisami krok po kroku.
11. Przykłady
do zadania
nr 13.1.
Funkcja liniowa - badanie wzoru i wykresu - trzy przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
12. Przykłady
do zadania
nr 13.2.
Funkcja liniowa - przekształcanie wzoru do równania ogólnego prostej - sześć przykładów z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
13. Przykłady
do zadania
nr 13.3.
Funkcja liniowa - wykres funkcji na podstawie znaków współczynnika kierunkowego oraz wyrazu wolnego - trzy przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
14. Przykłady
do zadania
nr 14.1.
Funkcja kwadratowa - podstawowe własności i wzory - cztery przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
15. Przykłady
do zadania
nr 14.2.
Funkcja kwadratowa - badanie wykresu - cztery przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
16. Przykłady
do zadania
nr 14.3.
Funkcja kwadratowa - przekształcania do postaci kanonicznej (z iloczynowej)- trzy przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
17. Przykłady
do zadania
nr 14.4.
Funkcja kwadratowa - przekształcania do postaci iloczynowej (z kanonicznej)- pięć przykładów z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
18. Przykłady
do zadania
nr 14.5.
Funkcja kwadratowa - rozpoznawanie postaci z wzoru - trzy przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
19. Przykłady
do zadania
nr 14.6.
Funkcja kwadratowa - obliczanie najmniejszej oraz największej wartości funkcji w zadanym przedziale - dwa przykłady z pełnym opisem i wskazówkami jak rozwiązywać dane zadanie.
20. Przykłady
do zadania
nr 25.11.
Pochodna funkcji - 7 prostych przykładów z pełnym opisem i wskazówkami jak obliczać pochodne funkcji.
21. Przykłady
do zadania
nr 25.12.
Pochodna iloczynu i ilorazu funkcji - 7 przykładów na obliczanie pochodnych z iloczynu oraz ilorazu dwóch funkcji.