MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

MATEMATYKA: KOREPETYCJE I KURSY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY, EGZAMINÓW, SPRAWDZIANÓW,
KONKURSÓW, SESJI, NA STUDIA ... - Sosnowiec Dańdówka

Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych na stronach serwisu materiałów zabronione.
<<<  w razie problemów  
START CENNIK MATEMATYKA ULUBIONE KONTAKT
Teoria Testy Zadania Przykłady Pomoce Egzaminy
← Cofnij Start Cennik Matematyka Ulubione Kontakt Do góry ↑ Przejdź dalej → © Copyright by ewwwe 2011
Badanie funkcji - rysunek

Badanie wykresu funkcji

- pomoc dla przykładowego wykresu funkcji h(x).

Lp. Części Kolejne punkty badania wykresu funkcji h(x)
1. Część I. Wykres funkcji h(x) - wstęp.
1. Dziedzina funkcji - definicja, metody określania i odczytywania.
2. Zbiór wartości funkcji - definicja, metody określania i odczytywania.
3. Ekstrema - określanie największej i najmniejszej wartości funkcji.
4. Punkty przecięcia funkcji z osiami układu współrzędnych - własności i odczytywanie.
2. Część II. 5. Miejsca zerowe funkcji - definicja, określanie.
6. Znaki funkcji - określanie dla jakich argumentów funkcja jest: dodatnia, zerowa, ujemna, nieujemna, niedodatnia.
3. Część III. 7. Monotoniczność funkcji - określanie dla jakich argumentów funkcja: rośnie, maleje, jest stała, nierosnąca, niemalejąca.
4. Część IV. 8. Parzystość i nieparzystość funkcji - definicja, własności, określanie, przykłady..
9. Okresowość funkcji - definicja, własności, określanie, przykłady..
10. Różnowartościowość - definicja, własności, określanie, przykłady..
11. Asymptoty i ciągłość - definicje, własności..
5. Część V. 12. Inne własności : - przykłady:
  (1) sprawdzanie czy dane punkty należą do wykresu funkcji;
  (2) ustalanie wartości funkcji dla zadanych argumentów;
  (3), (4), (5), (6) ustalanie dla jakich argumentów funkcja przyjmuje zadane wartości.
Badanie funkcji - przykłady